VAS công bố giảm học phí từ 70% đến 100% trong thời gian nghỉ dịch
FOLLOW US

VAS công bố giảm học phí từ 70% đến 100% trong thời gian nghỉ dịch

Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) mới đưa ra chính sách học phí điều chỉnh dành cho giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, Cấp mầm non thuộc hệ thống VAS sẽ được miễn giảm 100% học phí trong thời gian chính thức đóng cửa trường. Còn với đối tượng cấp tiểu học và trung học, học phí sẽ được giảm tới 70%.

 

Để hỗ trợ phụ huynh trong giai đoạn thử thách này, VAS đã quyết định đưa ra kế hoạch học phí mới, áp dụng vào học phí cho năm học 2019-2020 cho cấp mẫu giáo, tiểu học và trung học như sau:

  • Đối với cấp Mầm non: Trong thời gian nghỉ dịch theo quy định của Nhà nước, Nhà trường không thu học phí.

  • Đối với cấp Tiểu học và Trung học: Trong thời gian nghỉ dịch và học trực tuyến theo quy định của Nhà nước, Nhà trường giảm 70% học phí.

  • Không thu các khoản phí khác bao gồm phí ăn uống, xe đưa đón học sinh, trong giai đoạn nghỉ dịch và học trực tuyến theo quy định của Nhà Nước. Phụ huynh chỉ thanh toán cho những ngày thực tế học sinh đã sử dụng các dịch vụ này tại trường. 

 

 

  • Sau khi học sinh chính thức đi học trở lại theo lịch của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, học phí và các khoản phí khác sẽ được tính bình thường theo mức phí mà Nhà trường đã niêm yết từ đầu năm học căn cứ vào tổng số tuần thực học, bao gồm cả thời gian học bù tính đến ngày kết thúc năm học dự kiến - 15 tháng 7 năm 2020. 

  • Thời hạn thanh toán cho các khoản phí trên đã được linh động gia hạn tới ngày 22/5/2020.

  • Học phí và các khoản phí khác còn lại sau khi đã giảm trừ theo chính sách trên sẽ được hoàn trả vào cuối năm hoặc chuyển sang chi phí thuộc học phần kế tiếp hay năm học mới 2020 – 2021, tuỳ theo lựa chọn của Quý Phụ Huynh. Việc hoàn trả hay chuyển phí chỉ được thực hiện khi Phụ huynh đã hoàn tất các khoản phí cho Năm học 2019 – 2020, bao gồm cả các khoản phí dạy học online.

 

 

Ngoài ra, Nhà trường còn hỗ trợ mức ưu đãi giảm 10% học phí Năm học 2020 – 2021 cho Phụ huynh thanh toán trước ngày 29/5/2020. 

Song song với Kế hoạch điều chỉnh và hỗ trợ học phí này, VAS vẫn cam kết duy trì mức lương của toàn thể giáo viên, nhân viên trong toàn thời gian chịu ảnh hưởng dịch bệnh và tiếp tục bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở vật chất, cải tiến chương trình dạy&học cho năm học mới. 

PARTNER